polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKȮW COOKIES I WARUNKȮW UCZESTNICTWA ASPEN OSS B.V./MOEDERS VOOR MOEDERS (organizacja Matki dla Matek)

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI WSTĘP

Ochrona danych osobowych i poszanowanie prywatności osób odwiedzających oraz użytkowników naszych platform internetowych, jak i (kandydatek) uczestniczek naszego programu Moeders voor Moeders, będącego częścią firmy farmaceutycznej Aspen Oss B.V. są ogromnie istotne. Dlatego też dane osobowe są w odpowiedni sposób przetwarzane i chronione przez Moeders voor Moeders. Przestrzegamy tutaj prawa i przepisów regulujących ochronę danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

W niniejszym dokumencie udzielamy informacji na temat przetwarzanych przez nas danych (kandydatek) uczestniczek programu, subskrybentów naszych biuletynów e-mailowych oraz osób odwiedzających i użytkowników naszych platform internetowych i innych usług, takich jak promocje internetowe, targi i akcje, konkursy i programy lojalnościowe. Ogólnie rzecz biorąc, odwiedzający nasze platformy i strony internetowe mogą pozostać anonimowi nie zostawiając na nich żadnych danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką ochrony prywatności, prosimy cię o nieudzielanie żadnych informacji i nieużywanie naszych platform internetowych.

W niniejszym dokumencie pod pojęciami „my”, „nasze” i „nasz” rozumiemy program Moeders voor Moeders, będący częścią firmy farmaceutycznej Aspen Oss B.V.

ZNACZENIE POJĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

Pojęcie „danych osobowych” jest zdefiniowane w przepisach ochrony danych osobowych obowiązujących w twoim kraju. Oznaczają one wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanych lub identyfikowalnych osób fizycznych. Oznacza to, że każda osoba która może zostać bezpośrednio bądź pośrednio zidentyfikowana poprzez identyfikator taki jak imię, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikatory online (np. Adresy IP – jeśli mogą one zostać wykorzystane w celu identyfikacji) lub poprzez inny czynnik lub czynniki dotyczące tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej danej osoby fizycznej.

Oznacza to krótko mówiąc dane, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania ciebie same w sobie lub w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy lub którymi dysponujemy.

CELE ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • w celu zawarcia i zrealizowania umowy zbioru podpisanej z tobą;
 • aby zrealizować uzgodnione z tobą usługi i/lub dostarczyć informacji;
 • aby umożliwić ci stawianie pytań i umieszczanie oraz wymianę informacji na jednej z naszych platform internetowych lub, jeśli platforma oferuje taką możliwość skontaktowanie się z innymi użytkownikami;
 • aby przesyłać ci biuletyny, wiadomości serwisowe lub inne komunikaty elektroniczne;
 • aby móc analizować, utrzymywać, optymalizować i ochraniać nasze platformy internetowe i związane z nimi technologie oraz przeciwdziałać nadużyciom;
 • aby przeprowadzać badania rynkowe i kompilować informacje związane z zarządzaniem produktem i rozwojem usług oraz aby ustalać (ogólne) cele strategiczne programu Moeders voor Moeders;
 • aby przeprowadzać ewentualną rekrutację pracowników oraz związanego z tym procesu tworzenia (elektronicznej) teczki personalnej kandydata na dane stanowisko, zarządzać zgłoszeniami i organizować rozmowy

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Moeders voor Moeders korzysta z danych osobowych uczestniczek programu dla własnych celów i będzie je udostępniać wyłącznie stronom zewnętrznym i organizacjom działającym w imieniu Moeders voor Moeders. Jest to między innymi konieczne dla organizowania wizyt w domach uczestniczek programu. Moeders voor Moeders udostępnia niniejsze informacje tylko informatorkom, przedsiębiorstwom transportowym i innym usługodawcom, którzy są niezbędni do organizowania wizyt domowych. Każda strona zewnętrzna, która współpracuje z Moeders voor Moeders podpisuje najpierw jednorazowo klauzulę zachowania poufności. Wykorzystywanie danych osobowych przez strony i organizacje zewnętrzne podlega umowom, które wymagają, aby dane osobowe wykorzystywane były jedynie w celu, dla którego zostały udostępnione i aby były odpowiednio chronione.

Na stronie www.moedersvoormoeders.nl można zapisać się po uprzedniej rejestracji na biuletyn e- mailowy firmy Prénatal. Odbywa się to z inicjatywy własnej, po zaznaczeniu pola „tak, chcę otrzymywać biuletyn Prénatal”. Następnie pokazuje się ekran z wypełnionymi automatycznie polami: imię, obliczony termin porodu, kod pocztowy i adres e-mailowy. Gdy odwiedzający kliknie

„wyślij”, dane przesyłane są automatycznie do Prénatal. Moeders voor Moeders nie udostępnia w żadnym wypadku bez pozwolenia danych osobowych firmie Prénatal.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość udostępniania danych osobowych stronom trzecim bez zezwolenia. Szczególne przypadki to legalne wnioski organów władzy, wezwania do sądu lub nakazy sądowe, działania mające na celu wykrywanie bądź zapobieganie stratom lub nadużyciom, albo też zapewnienie bezpieczeństwa naszej sieci i usług.

ANONIMIZACJA DANYCH I WYKORZYSTYWANIE ZEBRANYCH INFORMACJI

Możemy przetwarzać twoje dane statystycznie i zbiorowo w taki sposób, aby nie można było zidentyfikować ani rozpoznać twojej tożsamości. Możemy te zebrane przez nas dane wykorzystać do przeprowadzania badań i analizy rynku, w tym do badań i raportów statystycznych.

Wykorzystujemy tę technologię szczególnie do zbierania anonimowej informacji o użytkowaniu naszych platform internetowych. Na przykład:

 1. wykorzystujemy technologię umożliwiającą sprawdzanie, jakie strony przeglądają odwiedzający nasze platformy. Stosujemy również technologię ustalającą, jakich przeglądarek używają nasi odwiedzający. Technologia ta nie ustala twojej tożsamości osobistej, ale pozwala nam na prowadzenie statystyk dotyczących zachowania naszych odwiedzających i tego, jak używają naszych
 2. niektóre strony na naszych platformach mogą zawierać hiperłącza, odsyłające użytkownika na inne strony. Możemy stosować technologię do sprawdzania, jak często użytkownicy używają tych łączy i jakie strony na naszych platformach są przeglądane. Podkreślamy, iż technologie te nie identyfikują ciebie osobiście, ale możemy prowadzić statystyki o tym, jak te łącza są używane.

Wykorzystujemy te anonimowe dane do ulepszenia zawartości i funkcjonowania naszych platform oraz do rozważenia, jakie obszary i zakres informacji mogą być dla was interesujące, tak abyśmy mogli się na tych tematach koncentrować w naszych aktualizacyjnych biuletynach e-mailowe (dla tych użytkowników, którzy chcą je otrzymywać). W ten sposób możemy lepiej zrozumieć, gdzie ogólnie leży zainteresowanie naszych odwiedzających i przystosować do tego nasze platformy oraz ulepszyć zakres oferowanych usług.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Staramy się podejmować odpowiednie działania ochronne techniczne i fizyczne, aby zabezpieczyć dane osobowe, które są przez nas przesyłane, zachowywane lub w inny sposób przetwarzane, przeciwko niezamierzonemu lub nielegalnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieupoważnionej publikacji lub dostępu na naszych platformach. Działania te zawierają ochronę systemów komputerowych i ochronę oraz zabezpieczenie danych Nasi dostawcy usług są starannie wybierani i zobowiązywani przez nas do podejmowania odpowiednich działań zabezpieczających. W niektórych przypadkach Aspen Oss B.V./ Moeders voor Moeders stosuje szyfrowanie SSL do zabezpieczenia transferu danych. Większość aktualnych przeglądarek wspomaga konieczny poziom zabezpieczeń w tym zakresie.

Szczególnie staramy się podejmować odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania poziomu zabezpieczeń dostosowanych do poziomu ryzyka w następujących przypadkach: (a) pseudonimizacja (w przypadku gdy dane nie są łączone z bezpośrednimi informacjami identyfikacyjnymi, tak że połączenie ich z daną tożsamością nie jest możliwe bez dodatkowych oddzielnych informacji) i szyfrowanie, (b) zapewnienie stałego poziomu poufności informacji, integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług stosowanych do przetwarzania twoich danych osobowych, (c) zapewnienie możliwości odzyskania na czas dostępu do danych osobowych w przypadku incydentów fizycznych lub technicznych oraz (d) zagwarantowanie działania procesu regularnego testowania, oceny i ewaluacji sprawności zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

PLIKI COOKIE I ŚRODKI ANALITYCZNE

Od czasu do czasu możemy stosować pliki cookies na naszych platformach internetowych. Pliki cookies to pliki tekstowe, które twoja przeglądarka zostawia na twardym dysku, aby rozpoznać cię jako powracającego użytkownika naszych stron internetowych, śledzić twoje zachowanie na naszych stronach i oferować stosowną reklamę. W ten sposób pewne aspekty twojej wizyty na naszych stronach mogą być dostosowane do twoich osobistych preferencji. Dane pochodzące z plików cookies są wykorzystywane wyłącznie jako zbiorowy typ danych. Za wyjątkiem sytuacji, gdy odwiedzający stronę sam lub sama ujawni nam swoją tożsamość poprzez np. zarejestrowanie się na platformach internetowych, udzielenie informacji w formularzu internetowym lub przez wysłanie nam wiadomości przez platformę, nie zidentyfikujemy tożsamości poszczególnych osób odwiedzających nasze strony. Możemy wykorzystywać pliki cookies do zachowywania preferencji; do rejestracji informacji na temat sesji; zbierania informacji o preferencjach i zainteresowaniach odwiedzających stronę (strony); do rejestracji wcześniejszej wizyty na stronie, aby móc zaoferować ci lepszą usługę, gdy odwiedzisz na nowo naszą stronę (strony); lub dopasowania zawartości danej strony do informacji udzielonych dobrowolnie przez ciebie.

Pliki cookies, które mogą zostać zapisane przez nasze strony można podzielić na cztery kategorie:

 1. Niezbędne pliki cookies
  Pliki te są niezbędne, ponieważ dają ci możliwość przeglądania naszych stron i wykorzystywania pewnych funkcji, np. aby uzyskać dostęp do chronionej części strony albo w związku z szukaniem informacji. Bez tych plików cookies nie byłoby możliwe oferowanie ci żądanych usług.
 2. Cookies efektywności
  Pliki te mogą być wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkujesz naszą stronę, np. jakie strony odwiedzasz najczęściej. Cookies te nie gromadzą informacji, na podstawie której można ustalić twoją tożsamość. Są one jedynie wykorzystywane do zbierania informacji o funkcjonalności naszej strony (stron) i wprowadzania odpowiednich ulepszeń.
 3. Cookies funkcjonalne i konfiguracji
  Te pliki mogą być wykorzystywane w celu zachowywania informacji o twoich wyborach i do oferowania dopasowanych funkcji. Ponadto możemy wykorzystywać tego typu pliki cookies, aby upewnić się, że marketing i twoje doświadczenie przy odwiedzaniu naszych stron były adekwatne. Informacje zbierane przez te pliki są możliwie anonimowe. Twoje zachowanie na innych stronach nie może być monitorowane.
 4. Cookies reklamowe
  Pliki te mogą być wykorzystywane w celu wyświetlania reklam dostosowanych do twoich zainteresowań. Zazwyczaj są one umieszczane za nasza zgodą przez sieci reklamowe.

Wykorzystujemy Google Analytics, usługę analizy internetowej firmy Google Inc. (Google) na naszych stronach internetowych i aplikacji. Google Analytics stosuje pliki cookies, tzn. pliki tekstowe, które zapisywane są w twoim komputerze, aby umożliwić analizę twojego zachowania w internecie. Informacja wygenerowana przez plik cookie na temat twojego zachowania na naszych stronach jest zazwyczaj wysyłana do serwera Google w USA i tam zapisywana. Gdy aktywowany jest proces anonimizacji adresu IP na naszej stronie, twój adres jest najpierw przez Google skracany i tym samym anonimizowany wedle przepisów w krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podpisały Umowę z Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych wypadkach wysyłany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany.

Google będzie używał tych danych w imieniu właściciela niniejszej strony w celu oceny twojego zachowania na stronie, tworzenia raportów o aktywności na stronie i udzielaniu dodatkowych usług administratorowi strony w związku z użytkowaniem strony i internetu. Adres IP wysyłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie będzie łączony przez Google z innymi danymi.

Możesz powstrzymać gromadzenie informacji przez pliki cookies poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania w twojej przeglądarce. Należy się liczyć jednak z tym, że w takiej sytuacji nie będziesz mogła/mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji stron(y). Ponadto można zapobiec przesyłaniu i przetwarzaniu przez Google informacji o twoim zachowaniu na stronie (stronach) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki w przeglądarce, zobacz następujący link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Stosujemy Google Analytics na naszych stronach przy użyciu rozszerzenia „anonymizeIP()”. Adresy IP są skracane, aby zapobiec ich dalszemu przetwarzaniu i łączeniu bezpośrednio z konkretnymi osobami.

Możesz wyłączyć pliki cookies przez odpowiednie ustawienia twojej przeglądarki internetowej. Należy w tym celu zasięgnąć informacji o wyłączaniu plików cookies w funkcji pomocy przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookies, pewne fukcje naszych stron nie będą działać jak należy.

ŁĄCZA DO INNYCH STRON

Na naszych kanałach mediów społecznościowych www.moedersvoormoeders.nl, www.berichtjeuitjebuik.nl i www.vriendinnenonderelkaar.nl znajdziesz hiperłącza na strony, które nie są przez nas zarządzane. Mimo że te strony są przez nas starannie wybierane, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za to, jak te organizacje obchodzą się z twoimi danymi. Aby uzyskać takie informacje, sprawdź jaka jest ich polityka ochrony danych osobowych, jeśli ją mają.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Chcemy podjąć dialog z naszymi uczestniczkami i subskrybentami przez kanały internetowe i społecznościowe. Naszym celem jest udzielanie użytecznych i adekwatnych informacji oraz/lub udzielanie odpowiedzi na pytania wpływające przez media społecznościowe. W tym celu monitorujemy fora internetowe i media społecznościowe, takie jak Facebook i blogi. Staramy się śledzić treści pojawiające się na tych kanałach, brać udział w dyskusjach i/lub proaktywnie reagować na indywidualne pytania i uwagi. Zachowujemy sobie prawo niereagowania na każde pytanie lub uwagę. Treść naszej reakcji lub brak reakcji nie daje podstaw do roszczenia żadnych praw. Moeders voor Moeders może zapisywać dane (osobowe) podczas aktywności internetowej i odpowiadania na

pytania lub reagowania na uwagi. Dane te zostaną oczywiście przetworzone zgodnie z ustaleniami niniejszego dokumentu. Nie bierzemy odpowiedzialności za to, jak obchodzą się z danymi osobowymi inni uczestnicy na kanałach mediów społecznościowych.

PROCEDURA REJESTRACJI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MOEDERS VOOR MOEDERS I ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

Rejestracja w programie Moeders voor Moeders jest możliwa do 11 tygodnia ciąży włącznie. Zarejestrować można się poprzez stronę internetową, pod darmowym numerem telefonu lub bezpośrednio u informatorki.

Do rejestracji wymagane i zapisywane są następujące dane: imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, adres e-mailowy, pierwszy dzień ostatniej miesiączki, numer telefonu i godziny dostępności. Dane te są zapisywane w bazie danych i przesyłane do informatorki w odpowiednim rejonie. Informatorka kontaktuje się następnie z kandydatką, aby się umówić na wizytę domową.

Podczas wizyty u kandydatki informatorka wypełnia papierowy formularz uczestnictwa oraz zadaje pytanie o ewentualne powody, z jakich uczestnictwo w programie Moeders voor Moeders nie jest możliwe. Należy odpowiedzieć prawdę na to pytanie i potwierdzić to własnym podpisem.

Odpowiedź na to pytanie jest decydująca w sprawie uczestnictwa w programie. W przypadku odpowiedzi twierdzącej te dodatkowe informacje zapisywane są w bazie danych przez informatorkę, a następnie przekazywane organizacji Moeders voor Moeders. Formularz papierowy zostaje wysłany do biura Moeders voor Moeders w Oss (również w przypadku, gdy kandydatka nie kwalifikuje się do udziału w programie).

Każda uczestniczka otrzymuje e-maila z własnymi danymi do logowania. Przy pomocy tych danych może ona zalogować się na chronioną stronę Moeders voor Moeders, dostępną tylko dla użytkowników, gdzie można samodzielnie uregulować sprawy związane z uczestnictwem w programie.

W ramach naszych usług zapisywane są dane osobowe. Dane te zawierają nie tylko informacje, które uczestniczka sama wpisuje podczas wypełniania formularza internetowego, ale i te zebrane przez informatorkę podczas wizyty domowej u uczestniczki. Poprzez wyrażenie zgody na ustalenia polityki prywatności zgadzasz się na zapisywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Moeders voor Moeders udzielonej przez ciebie informacji. Podstawą jest założenie, że udzielanie informacji o danych osobowych nie jest obowiązkowe. Zawsze masz wybór, czy chcesz udzielić informacji o danych osobowych, czy nie. Jednak warunkiem uczestnictwa w programie Moeders voor Moeders jest podanie własnych danych osobowych.

Aktywne uczestniczki w programie Moeders voor Moeders od początku otrzymują cotygodniowy biuletyn e-mailowy z informacjami na temat organizacji, aktualnościami, poradami, ciekawostkami, itp. Zawsze można się wypisać z otrzymywania biuletynu. W przypadku wypisania się z biuletynu zachowujemy sobie prawo informowania cię przez e-maila na temat ewentualnych zmian w uczestnictwie lub innych ważnych informacji. Zachowujemy sobie również prawo zwracania się do ciebie jako (byłej) uczestniczki z prośbą o pomoc przy przeprowadzaniu badań rynkowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

OBSZAR GEOGRAFICZNY

Uczestnictwo w programie Moeders voor Moeders jest możliwe jedynie, gdy mieszkasz w Królestwie Niderlandów.

REJESTRACJA I UCZESTNICTWO

Zarejestrowanie się w programie Moeders voor Moeders możliwe jest od momentu braku wystąpienia miesiączki do 11 tygodnia ciąży włącznie. Ciąża nie musi być potwierdzona przez położną czy lekarza ginekologa, własna ocena sytuacji jest wystarczająca. Uczestnictwo w Moeders voor Moeders jest możliwe od 6 do 16 tygodnia ciąży włącznie (licząc od 1 dnia ostatniej miesiączki), pod warunkiem zakwalifikowania się do programu.

PRZYSYŁANIE OSOBISTYCH HISTORII

Istnieje możliwość przesyłania osobistych historii na stronę www.moedersvoormoeders.nl. Tekst ten przekazywany jest jako wiadomość e-mailowa. W przypadku, gdy Moeders voor Moeders zdecyduje się wykorzystać przesłaną historię do publikacji na stronie internetowej www.moedersvoormoeders.nl lub jako blog www.vriendinnenonderelkaar.nl, najpierw zawsze kontaktujemy się z nadawcą w sprawie udzielenia zgody.

PRZESYŁANIE ZDJĘĆ DO CELȮW PROMOCYJNYCH

Istnieje możliwość przesłania osobistych zdjęć na stronę www.moedersvoormoeders.nl, które Moeders voor Moeders uprawniona jest to wykorzystywania w celach promocyjnych, takich jak produkcja folderów, materiałów reklamowych oraz do umieszczania ich na stronie internetowej. W momencie wysyłania zdjęć nadawca musi wyrazić na to zgodę poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się na warunki uczestnictwa”.

Warunki są następujące:

 • uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Moeders voor Moeders przysłanych przez nich zdjęć w celach promocyjnych, bez prawa do roszczeń finansowych lub innego typu wynagrodzenia;
 • pod celami promocyjnymi rozumie się: materiały drukowane, stronę internetową, media społecznościowe i materiały używane na targach;
 • w przypadku innego typu działań organizacja zawsze najpierw skontaktuje się z nadawcą;
 • uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć w materiałach Moeders voor Moeders;
 • Moeders voor Moeders ma prawo w każdej chwili wnosić zmiany do niniejszych warunków.

ZAPISANIE SIĘ NA BIULETYN BERICHTJE UIT JE BUIK

Wszyscy mieszkańcy Królestwa Niderlandów mogą zapisać się na otrzymywanie biuletynu Berichtje uit je Buik przez stronę www.berichtjeuitjebuik.nl. Podczas zapisywania się wymagane jest podanie następujących informacji: tydzień ciąży (jeśli dana osoba jest w ciąży), adres e-mailowy, imię i nazwisko. Dane te zapisywane są w zabezpieczonej bazie danych. Informacje te mogą zostać zmodyfikowane przez ponowne zapisanie się na otrzymywanie biuletynu przez stronę internetową. Dane te są w takim wypadku automatycznie modyfikowane w bazie danych. W każdej wiadomości e-mailowej zawarta jest informacja o możliwości wypisania się z biuletynu.

APLIKACJA „SARA” MOEDERS VOOR MOEDERS

Aplikacja Moeders voor Moeders zwana „Sarą” może zostać pobrana przez Appstore i Google Playstore. Przy używaniu aplikacji zapisywane są następujące informacje na głównym serwerze, w internetowej bazie danych lub na twoim mobilnym urządzeniu:

 • Imię i nazwisko
 • Obliczony termin porodu
 • Zdjęcia zrobione i/lub załadowane przez użytkownika
 • Adnotacje dodane przez użytkownika
 • Informacja czy użytkownik jest uczestniczką programu Moeders voor Moeders
 • Informacje techniczne (system operacyjny, aparat, wersja aplikacji, )

Przez używanie i zainstalowanie aplikacji wyrażasz jednoznacznie zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych przez Moeders voor Moeders (art. 6 ust. 1 ppkt. a RODO).

Podczas używania aplikacji przez użytkownika zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • Aby umożliwić ci cyfrowe śledzenie przebiegu twojej ciąży i notowanie tych informacji w osobistym pamiętniku
 • Aby (gdy dotyczy) przysyłać ci przypomnienia i powiadomienia na temat twojego udziału w programie Moeders voor Moeders
 • Aby bardziej zaangażować aktualne uczestniczki i zainspirować kandydatki do uczestnictwa w programie Moeders voor Moeders

TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIA USTALANIA TEGO TERMINU

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane jak opisane powyżej. Kryteria które są, między innymi stosowane do ustalenia terminu przechowywania danych osobowych:

 1. Przechowywanie w przypadku pytań
  Przechowujemy twoje dane osobowe przez pewien okres czasu po zakończeniu współpracy między toba a Moeders voor Moeders (do 6 miesięcy), na wypadek gdyby z twojej strony były pytania;
 2. Przechowywanie w przypadku roszczeń
  Przechowujemy twoje dane osobowe przez okres czasu, w którym mogłabyś wnieść roszczenia prawne przeciwko nam w przypadku, gdy (i o ile) zawarliśmy umowę;
 3. Przechowywanie zgodne z wymaganiami i uregulowaniami prawnymi
  Sprawdzimy, czy musimy w tym przypadku przechowywać dane osobowe z powodu wymagań lub uregulowań prawnych po upłynięciu terminu opisanego w punkcie

Dane osobowe uczestniczek programu Moeders voor Moeders przechowywane są cyfrowo przez okres 5 lat. Formularz papierowy przechowywany jest w odpowiedni sposób w zamkniętym archiwum w Aspen Oss/Moeders voor Moeders przez okres 20 lat. W ten sposób spełniamy wymogi prawne co do przechowywania danych.

W przypadku, gdy zakwalifikujesz się do świadczenia usług dla Moeders voor Moeders twoje dane osobowe zostaną przekazane do twoich akt osobistych i zostaną przetworzone na potrzeby umowy. W przypadku, gdy twoje zgłoszenie uczestnictwa nie zostanie rozpatrzone pozytywnie będziemy przechowywać twoje dane przez okres zgodny z przepisami prawnymi, po poinformowaniu cię że twoje zgłoszenie nie zostało rozpatrzone pozytywnie.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE CI W RAMACH PRAWODAWSTWA DOTYCZĄCEGO OCHRONY DANYCH

Przysługują ci różne prawa w ramach prawodawstwa w zakresie prywatności obowiązujące w twoim kraju. Mogą one między innymi zawierać następujące prawa (gdy dotyczy): prawo wglądu w twoje dane osobowe, którymi dysponujemy; prawo do wnoszenia poprawek obejmujące korygowanie przez nas błędnych danych; prawo do wniosku o ograniczanie dotyczącego ciebie przetwarzania danych albo wniesienia zastrzeżenia co do przetwarzania twoich danych osobowych; prawo do wnioskowania o wykasowanie twoich danych osobowych, gdy nie ma z naszej strony potrzeby ich dalszego przechowywania; prawo do przekazywania danych, obejmujące prawo do uzyskania danych w powszechnym, czytelnym dla urządzeń formacie w określonych okolicznościach, na przykład gdy nasze przetwarzanie ich oparte jest na zgodzie; prawo do wnoszenia sprzeciwu

przeciwko automatycznemu procesowi podejmowania decyzji obejmującemu profilowanie (gdy dotyczy), które pociąga dla ciebie jako osoby skutki prawne albo ma na ciebie poważny wpływ; oraz prawo do wycofania zgody na każdy rodzaj przetwarzania, które wcześniej zostało przez ciebie udzielone. Przysługuje ci też prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w kraju, gdzie mieszkasz.

WGLĄD W, ZMIANA I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WNOSZENIE SPRZECIWU

Sądzimy, że ważna jest przejrzystość procesu obchodzenia się z twoimi danymi osobistymi. Niniejszy dokument to nasz wkład w ten proces. W przypadku pytań o sposób, w jaki obchodzimy się z twoimi danymi osobistymi można wysłać e-maila na następujący adres info@moedersvoormoeders.nl lub list zaadresowany do Aspen Oss B.V. dział Moeders voor Moeders, Postbus 98, 5340 AB Oss.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dotyczące cię dane osobowe zostały przez nas zapisane, jeśli chcesz te dane skorygować lub poprosić o ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz wysłać e-maila na adres info@moedersvoormoeders.nl lub list zaadresowany do Aspen Oss B.V. dział Moeders voor Moeders, Postbus 98, 5340 AB Oss z adnotacją: „inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens” („wgląd/korekta/usunięcie danych osobowych”).

W takiej wiadomości należy w każdym przypadku podać pełne imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania. Jeśli nie uda nam się w pełni ustalić, do jakich danych odnosi się twój wniosek o wgląd, korektę lub usunięcie możemy cię poprosić o (dalsze) wyjaśnienia. W takim przypadku odroczymy spełnienie twojej prośby do czasu, gdy otrzymamy od ciebie (dalsze) wyjaśnienia. Po spełnieniu twojej prośby wysyłamy zawsze potwierdzenie. Jak najszybciej po otrzymaniu twojego wniosku zakończymy wykorzystywanie twoich danych w celach, przeciwko którym wnosisz sprzeciw, a w przypadku uzasadnionego wniosku o usunięcie lub korektę danych usuniemy lub skorygujemy te dane, chyba że i o ile przepisy prawne zobowiązują nas do przechowywania tychże danych lub jeśli zachodzą (inne) pilne powody, które na to nie pozwalają.

ZMIANY

Zachowujemy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu. Sprawdzaj więc regularnie, czy w dokumencie tym nie zostały wprowadzone zmiany w zakresie polityki prywatności, plików cookies i warunków uczestnictwa.

Pytania

W przypadku pytań na temat polityki prywatności, plików cookies i/lub warunków uczestnictwa należy skontaktować się z:                         

Aspen Oss B.V., Afdeling Moeders voor Moeders

Postbus 98

5340 AB Oss

E-mail: info@moedersvoormoeders.nl

 

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2018