Belangrijk om te weten

Over een aantal onderwerpen informeren we je graag wat uitgebreider.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 088 - 278 0000 of stel je vraag via het contactformulier.

Al jaren strijdt Moeders voor Moeders tegen het oneigenlijk gebruik van het zwangerschapshormoon hCG als afslankmiddel.

We betreuren het dat het medicijn dat het door ons verzamelde hormoon bevat (in zeer geringe mate) wordt gebruikt voor andere doeleinden. We zijn dan ook blij dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg eind 2010 heeft aangekondigd strenger te gaan optreden tegen het aanbieden, toepassen of aanprijzen van hCG als afslankmiddel door klinieken, artsen, apothekers en via websites. De Inspectie heeft deze actie o.a. met Moeders voor Moeders afgestemd.

De ‘afslankkuur’ wordt helaas nog steeds aangeprezen, ook buiten Nederland, ondanks het feit dat wetenschappelijk is bewezen dat het niet werkt. We blijven hier aandacht voor vragen.

hCG heeft een aantal indicaties:

 • Bij vrouwen: ovulatie-inductie voor in vivo-fertilisatie en gecontroleerde ovariële hyperstimulatie voor in-vitro fertilisatie (IVF).
 • Bij mannen: stimulatie van testosteron-productie die uit zichzelf te weinig hormoon produceren om zaadcellen aan te maken. 
 • Bij jongens: cryptorchisme – niet ingedaalde zaadballen (ter voorkoming van onvruchtbaarheid op latere leeftijd).

Afslanken is dus GEEN indicatie voor de toediening van het hCG-hormoon. Er is geen medisch wetenschappelijke ondersteuning beschikbaar die aantoont dat het hCG-hormoon als afslankmiddel werkzaam zou zijn. Het gebruik van het hCG-hormoon buiten de officiële indicaties wordt dan ook ten sterkste afgeraden en door Moeders voor Moeders actief ontmoedigd.

Gelukkig wordt maar een zeer gering percentage van het medicijn dat het hCG-hormoon bevat door artsen oneigenlijk voorgeschreven ten behoeve van het afslanken. Het merendeel wordt door artsen gebruikt om vrouwen en mannen te helpen die verminderd vruchtbaar zijn. Dat is gelukkig voor veel zwangere vrouwen dan ook de belangrijkste motivatie om mee te doen met Moeders voor Moeders.

Graag wijzen wij je op het feit dat de samenstelling die zich in de flessen van Moeders voor Moeders bevindt ervoor zorgt dat de urine in goede conditie blijft totdat het in onze fabriek wordt verwerkt. Deze samenstelling is echter niet geheel ongevaarlijk. De flessen bevatten 5 tot 10 ml conserveringsmiddel, bestaande uit 1 ml benzoëzuur, opgelost in 96% alcohol.

We willen je wijzen op het volgende:

 • Voor het conserveringsmiddel geldt dat het bij onverhoopte inname onschuldig is. Het wordt veel in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt en is bekend als E210.
 • Voor ethanol geldt dat niet, evenmin als dat voor álle alcoholhoudende vloeistoffen geldt. Denk hierbij aan flessen in een huisbar, maar ook aan die tussen de schoonmaakspullen. Deze dienen immers buiten bereik van kinderen te blijven.
 • Alcohol is brandbaar. Houd daarom vuur en ontstekingsbronnen buiten bereik van de flessen.
 • Alle mogelijke schadelijke werkingen zoals hierboven beschreven komen te vervallen zodra de eerste urine in de fles opgevangen is. Conserveringsmiddel en alcohol worden hierdoor verdund waarmee bovengenoemde effecten verdwenen zijn.

Gezien de zeer geringe hoeveelheid conserveringsmiddel dat zich in de flessen bevindt, kan met opvolging van onderstaande aanbevelingen bij eerste hulp worden volstaan:

 • Bij twijfel dient altijd medische hulp ingeschakeld te worden.
 • Huidbesmetting door het conserveringsmiddel: verontreinigde kleding uittrekken, spoelen en wassen met water en zeep.
 • Ogenbesmetting door het conserveringsmiddel: minimaal 15 minuten spoelen met water (eventueel contactlenzen verwijderen).
 • Inslikken van het conserveringsmiddel: mond laten spoelen (uitspugen!) met ruim water, daarna een glas water laten drinken, geen braken opwekken.
 • Ademhalingsproblemen door inademing  van het conserveringsmiddel worden niet verwacht. Indien toch klachten optreden, zorg dan voor frisse lucht en tijdelijke rust.
 • Morsen van het conserveringsmiddel: schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel en spoelen met ruim water.

Indien de hier geboden informatie ontoereikend is, neem dan telefonisch of via e-mail contact met ons op. Onze contactgegevens vind je hier.