veiligheidsinformatie conserveringsmiddel

De flessen die je van Moeders voor Moeders ontvangt bevatten 7 ml niet geheel ongevaarlijk conserveringsmiddel bestaande uit 1 gram benzoëzuur, opgelost in alcohol 96%. Deze samenstelling zorgt ervoor dat de opgevangen urine in goede conditie blijft totdat het in onze fabriek wordt verwerkt.

Voor de goede orde maken wij je op het volgende attent:

  • voor het conserveringsmiddel geldt dat het bij onverhoopte inname onschuldig is. Het wordt veel in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt en is bekend als E210
  • voor ethanol geldt dat niet, evenmin als dat voor álle alcoholhoudende vloeistoffen geldt. Denk hierbij aan flessen in een huisbar, maar ook aan die tussen de schoonmaakspullen. Deze dienen immers buiten bereik van kinderen te blijven
  • alcohol is brandbaar. Houd daarom vuur en ontstekingsbronnen buiten bereik van de flessen
  • alle mogelijke schadelijke werkingen zoals hierboven beschreven komen te vervallen zodra de eerste urine in de fles opgevangen is. Conserveringsmiddel en alcohol worden hierdoor verdund waarmee bovengenoemde effecten verdwenen zijn.

Gezien de zeer geringe hoeveelheid conserveringsmiddel dat zich in de flessen bevindt kan met opvolging van onderstaande aanbevelingen bij eerste hulp worden volstaan:

  • bij twijfel dient altijd medische hulp ingeschakeld te worden
  • huidbesmetting door het conserveringsmiddel: verontreinigde kleding uittrekken, spoelen en wassen met water en zeep
  • ogenbesmetting door het conserveringsmiddel: minimaal 15 minuten spoelen met water (eventueel contactlenzen verwijderen)
  • inslikken van het conserveringsmiddel: mond laten spoelen (uitspugen!) met ruim water, daarna een glas water laten drinken, geen braken opwekken
  • ademhalingsproblemen door inademing  van het conserveringsmiddel worden niet verwacht. Indien toch klachten optreden, zorg dan voor frisse lucht en tijdelijke rust
  • morsen van het conserveringsmiddel: schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel en spoelen met ruim water.

Indien de hier geboden informatie ontoereikend is neem dan telefonisch dan wel via e-mail contact met ons op. Onze contactgegevens vind je hier.

Geluk kun je delen!

pagina delen: Twitter Facebook Whatsapp

Moeders voor Moeders @MoedersVMoeders

Moeders voor Moeders heeft een #vacature voor een informatrice in regio Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Varsseveld… https://t.co/5kkrzN8VfN

Moeders voor Moeders @MoedersVMoeders

Moeders voor Moeders heeft een #vacature voor een informatrice in regio Katwijk Zh. Het betreft een #freelance fu… https://t.co/8dDNeB3yFh