Belangrijk om te weten

Over een aantal onderwerpen informeren we je graag wat uitgebreider.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 088 - 278 0000 of stel je vraag via het contactformulier.

“Wat gebeurt er met mijn urine”?
Deze vraag wordt regelmatig aan ons gesteld en willen we uiteraard graag beantwoorden.

Moeders voor Moeders is onderdeel van het farmaceutische bedrijf Aspen Oss B.V. en zamelt jaarlijks ongeveer 1 miljoen liter urine in van pril zwangere vrouwen in Nederland. Deze urine wordt na het ophalen bij de deelneemsters naar de Aspen fabriek in Boxtel gebracht. Hier wordt door middel van een uitgebreid proces het hCG-hormoon uit de urine gehaald. Wanneer het hCG volledig gezuiverd en geanalyseerd is, kan er een medicijn van gemaakt worden. Dat kunnen wij niet zelf. Daarom leveren wij het gezuiverde hCG-hormoon aan verschillende farmaceutische bedrijven.

Aan welke farmaceutische bedrijven levert Aspen het hCG-hormoon?
Voor de afname van het geproduceerde hCG-hormoon heeft Aspen overeenkomsten met een aantal internationaal opererende farmaceutische bedrijven. Zij maken er vervolgens allemaal hun eigen medicijn van dat beschikbaar is voor de behandeling van vrouwen die voor een zwangerschap afhankelijk zijn van een vruchtbaarheidsbehandeling. Wij mogen, conform de Gedragscode Geneesmiddelreclame, geen reclame maken voor geneesmiddelen en daarom noemen wij in het algemeen geen namen van onze klanten en hun producten waarin door ons geleverd hCG wordt gebruikt.
Er mag natuurlijk geen enkele twijfel over bestaan dat alle urine van onze deelneemsters gebruikt wordt voor één doel: humane vruchtbaarheidsbehandelingen. In de leverovereenkomsten die Aspen met haar afnemers heeft, leggen we dan ook vast dat het hCG van Aspen alleen gebruikt mag worden voor humane vruchtbaarheidsbehandelingen.

Met humane vruchtbaarheidsbehandelingen bedoelen wij het volgende:

 • De behandelingen van vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen (waarvoor het overgrote deel van de medicijnen die met ons hCG worden gemaakt wordt gebruikt). De voornaamste werking van het hCG hormoon is dat het de eisprong opwekt.
 • De behandeling van mannen en jongens met vruchtbaarheidsproblemen (waarvoor een heel klein deel van de medicijnen die met ons hCG worden gemaakt wordt gebruikt).

Waar zijn de vruchtbaarheidsmedicijnen verkrijgbaar?
Meerdere farmaceutische bedrijven, die wereldwijd actief zijn, nemen het urinaire hCG af van Aspen om vruchtbaarheidsmedicijnen te maken. Op deze manier zijn de vruchtbaarheidsmedicijnen in veel landen over de hele wereld verkrijgbaar. Ook in Nederland is een vruchtbaarheidsmedicijn verkrijgbaar dat gemaakt is van het urinaire hCG uit de inzameling van Moeders voor Moeders.

Oneigenlijk gebruik van hCG
Zo nu en dan wordt Moeders voor Moeders geconfronteerd met verhalen of nieuwsberichten over oneigenlijk gebruik van het hCG hormoon of van de medicijnen die van het hCG hormoon worden gemaakt. Zoals al eerder aangegeven, mag er geen enkele twijfel bestaan over het feit dat alle urine van onze deelneemsters wordt gebruikt voor de productie van humane vruchtbaarheidsbehandelingen.

Waar komen die verhalen dan toch vandaan? In een ver verleden werd inderdaad een klein gedeelte van het geproduceerde hCG toegepast voor veterinair gebruik. Deze leveringen zijn echter al jaren geleden gestopt. Daarnaast is het bekend dat hCG-medicatie soms oneigenlijk gebruikt wordt voor afslankkuren en in sportscholen. Uiteraard staan wij hier niet achter en vinden wij deze toepassingen verwerpelijk.

Wat is het verschil tussen het hCG uit urine en synthetisch hCG?
De vruchtbaarheidsmedicijnen die gebaseerd zijn op hCG zijn op 2 manieren te maken. Er bestaan medicijnen op basis van urinair hCG, wat betekent dat het hCG is geproduceerd uit de urine van zwangere vrouwen (zoals Aspen doet). En er bestaan medicijnen die gebaseerd zijn op een synthetisch hCG, wat betekent dat het hCG in een laboratorium is gemaakt op basis van recombinant-DNA technieken.

Beide varianten van het hCG hormoon hebben dezelfde werking en worden al jarenlang door artsen naast elkaar gebruikt. Omdat vrouwen op verschillende wijze kunnen reageren op medicijnen is het een groot voordeel dat er verschillende soorten medicijnen op de markt zijn die tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling gebruikt kunnen worden.

Hoewel er dus een synthetische variant van het hCG hormoon beschikbaar is, blijft de urine van pril-zwangere vrouwen heel erg nodig voor het vervaardigen van de natuurlijke hCG variant. Op deze manier kan worden voldaan aan de grote vraag naar vruchtbaarheidsmedicijnen en blijft de keuzevrijheid van artsen en patiënten gewaarborgd.

Al jaren strijdt Moeders voor Moeders tegen het oneigenlijk gebruik van het zwangerschapshormoon hCG als afslankmiddel.

We betreuren het dat het medicijn dat het door ons verzamelde hormoon bevat (in zeer geringe mate) wordt gebruikt voor andere doeleinden. We zijn dan ook blij dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg eind 2010 heeft aangekondigd strenger te gaan optreden tegen het aanbieden, toepassen of aanprijzen van hCG als afslankmiddel door klinieken, artsen, apothekers en via websites. De Inspectie heeft deze actie o.a. met Moeders voor Moeders afgestemd.

De ‘afslankkuur’ wordt helaas nog steeds aangeprezen, ook buiten Nederland, ondanks het feit dat wetenschappelijk is bewezen dat het niet werkt. We blijven hier aandacht voor vragen.

hCG heeft een aantal indicaties:

 • Bij vrouwen: ovulatie-inductie voor in vivo-fertilisatie en gecontroleerde ovariële hyperstimulatie voor in-vitro fertilisatie (IVF).
 • Bij mannen: stimulatie van testosteron-productie die uit zichzelf te weinig hormoon produceren om zaadcellen aan te maken. 
 • Bij jongens: cryptorchisme – niet ingedaalde zaadballen (ter voorkoming van onvruchtbaarheid op latere leeftijd).

Afslanken is dus GEEN indicatie voor de toediening van het hCG-hormoon. Er is geen medisch wetenschappelijke ondersteuning beschikbaar die aantoont dat het hCG-hormoon als afslankmiddel werkzaam zou zijn. Het gebruik van het hCG-hormoon buiten de officiële indicaties wordt dan ook ten sterkste afgeraden en door Moeders voor Moeders actief ontmoedigd.

Gelukkig wordt maar een zeer gering percentage van het medicijn dat het hCG-hormoon bevat door artsen oneigenlijk voorgeschreven ten behoeve van het afslanken. Het merendeel wordt door artsen gebruikt om vrouwen en mannen te helpen die verminderd vruchtbaar zijn. Dat is gelukkig voor veel zwangere vrouwen dan ook de belangrijkste motivatie om mee te doen met Moeders voor Moeders.

Graag wijzen wij je op het feit dat de samenstelling die zich in de flessen van Moeders voor Moeders bevindt ervoor zorgt dat de urine in goede conditie blijft totdat het in onze fabriek wordt verwerkt. Deze samenstelling is echter niet geheel ongevaarlijk. De flessen bevatten 5 tot 10 ml conserveringsmiddel, bestaande uit 1 ml benzoëzuur, opgelost in 96% alcohol.

We willen je wijzen op het volgende:

 • Voor het conserveringsmiddel geldt dat het bij onverhoopte inname onschuldig is. Het wordt veel in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt en is bekend als E210.
 • Voor ethanol geldt dat niet, evenmin als dat voor álle alcoholhoudende vloeistoffen geldt. Denk hierbij aan flessen in een huisbar, maar ook aan die tussen de schoonmaakspullen. Deze dienen immers buiten bereik van kinderen te blijven.
 • Alcohol is brandbaar. Houd daarom vuur en ontstekingsbronnen buiten bereik van de flessen.
 • Alle mogelijke schadelijke werkingen zoals hierboven beschreven komen te vervallen zodra de eerste urine in de fles opgevangen is. Conserveringsmiddel en alcohol worden hierdoor verdund waarmee bovengenoemde effecten verdwenen zijn.

Gezien de zeer geringe hoeveelheid conserveringsmiddel dat zich in de flessen bevindt, kan met opvolging van onderstaande aanbevelingen bij eerste hulp worden volstaan:

 • Bij twijfel dient altijd medische hulp ingeschakeld te worden.
 • Huidbesmetting door het conserveringsmiddel: verontreinigde kleding uittrekken, spoelen en wassen met water en zeep.
 • Ogenbesmetting door het conserveringsmiddel: minimaal 15 minuten spoelen met water (eventueel contactlenzen verwijderen).
 • Inslikken van het conserveringsmiddel: mond laten spoelen (uitspugen!) met ruim water, daarna een glas water laten drinken, geen braken opwekken.
 • Ademhalingsproblemen door inademing  van het conserveringsmiddel worden niet verwacht. Indien toch klachten optreden, zorg dan voor frisse lucht en tijdelijke rust.
 • Morsen van het conserveringsmiddel: schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel en spoelen met ruim water.

Indien de hier geboden informatie ontoereikend is, neem dan telefonisch of via e-mail contact met ons op. Onze contactgegevens vind je hier.